1 Eylül 2014 Pazartesi

Geçici İş Göremezlik Ödemeleri İçin SGK'nın Yeni Uygulaması

T.C. Kimlik Numarası İle Yapılan Ödemeler Hakkında SGK Duyurusu 
Bilindiği üzere Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası arasındaki protokole göre T.C. kimlik numarası ile yapılan tüm ödemeler (geçici iş göremezlik ödemeleri, evlenme yardımları, ilaç, tedavi ve tıbbi malzeme bedelleri ile emekli aylığı iadeleri vb. ödemeler) her ayın 8-14 tarihleri arasında yapılmaktadır. İlgililere, T.C. kimlik numarası ile yapılacak bu kapsamdaki ödemeler belli tarih aralığında olmasından dolayı mağduriyetlere sebebiyet olabilmektedir. Doğabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla Kurumumuz tarafından T.C. kimlik numarası ile Ziraat Bankası üzerinden yapılacak ödemeler için “Online Hesap Tanımlama ve Ödeme Sorgulama Modülü “ kullanıma açılmıştır. 

2 Ağustos 2014 Cumartesi

Fazla Mesai Hakkında Herşey

·     ·     
 Fazla Mesai Hakkında Herşey
Fazla Çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır.Ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle işverenin fazla çalışma yaptırması mümkündür. Ancak işçinin rızası olmadıkça fazla çalışma yaptırılamayacağı gibi, sırf işçiyi taciz etmek amacıyla yaptırılamaz.
   FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
o   İşyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş-çıkışları gösteren belgeler, fazla mesai yapıldığına ilişkin işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, belge bulunmaması halinde mahkemeler tanık beyanlarıyla da karar vermektedirler. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

FAZLA ÇALIŞMA ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
o   Yargıtay, işyerinde mesaisini kendisi belirleyen üst düzey yönetici çalışanın fazla çalışma alacağına hak kazanmadığı kabul edilmektedir. Yargıtay çeşitli kararlarında, genel müdürün,bölge müdürünün, mağaza müdürünün, saha müdürünün ve müfettişin fazla çalışma ücreti isteyemeyeceği sonucuna varmıştır.

FAZLA ÇALIŞMADA SINIR
o   Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. İş Kanunu açısından günlük 11 saatlik çalışma sınırı, fazla çalışmanın da üst sınırı olarak karşımıza çıkar. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır.

10 Mayıs 2014 Cumartesi

Bugün, En İyi Yarını Planlayın - Geleceğin 7 Değişmez Kanunu

Gelecekte ne olacağı önceden kestirilemediği için, geleceği günbegün ve adım adım kendi tercihlerimize göre planlamak zorundayız. Modern yöneticiliğin efsanevi babası Peter Drucker, geleceğe şimdiki zamanda oluşturulmuş ve geliştirilmiş bir olgu gibi ileriye odaklı bir zihniyetle yaklaşır. Bu, zihinde yarın için seçimler yapmak, kararlılık ve harekete geçmek anlamına gelir. Geleceğiniz şansa bırakılamayacak kadar önemlidir. Bunun yerine, işte ve hayatta geleceğinize sistematik olarak yaklaşmaya, burada ve şimdi başlayın. Geleceğin değişmez yedi kuralını anlayarak başlayın - en iyi yarınınızı oluşturmak için; bugün, kaçınılmaz gerçekleri kabullenin.

Geleceğin 7 Değişmez Kanunu

      1- Zihniyet Kanunu: Gelecekle ilgili tutum ve davranışlarımız çok önemlidir. Bildiğiniz üzere her gün iş ve sosyal hayatımız iç içe devam etmekte. Yapmamız gereken; günlük yaşamdaki eylemlerimizi gerçekleştirirken, geleceği her zaman aklımızda tutup bu eylemlerin sonuçlarını geleceğimize etkilerini enine boyuna değerlendirmek.
Kendinize Sorun: Yaptığım her şeyin geleceğime olan etkisinin bilincinde miyim?

      2-Belirsizlik Kanunu: Yarının bugün gibi olacağını sanmayın. Elbette yarınımız bugünümüz gibi olabilir, ancak gelecek bilinmeyendir, belirsizdir. Ve gelecekle ilgili bu belirsizlik bizi rahatsız ederken, bunu hatırlamak gerekir; “Hepimiz aynı gemideyiz”.
Kendinize Sorun: Belirsizlikten kaçmak yerine, belirsizliği kabullenebilir miyim?

      3-Kaçınılmazlık Kanunu: Drucker’ın söylediği gibi “geleceğimizin belirli bir bölümü, yaşadığımız olayların ve eylemlerimizin kaçınılmaz etkilerinin bir sonucu olarak çoktan şekillenmiştir.”
Kendinize Sorun: Benim geleceğimi kesinlikle etkileyecek olan günümüz trendleri nedir?

17 Mart 2014 Pazartesi

Stajyer Öğrenciler; Ücret, Vergi ve Sigorta


Lise ve üniversite stajyerlerinin ücret, vergi ve sigortalılıkları ile ilgili önemli noktaları ve işverenler açısından uygulamada faydalı olabilecek detayları bu yazıda paylaşmaya çalışacağım. Birçok öğrenci işletmelerde staj yapıyor. Ancak bu öğrencilere ücret ödenip ödenmeyeceği, ücret ödenmesi durumunda ödenen ücretlerden vergi ve sigorta primi kesilip kesilmeyeceği konuları merak edilmekte. 3308 sayılı kanun bu konuda birçok soruya cevap vermektedir.


Meslek lisesi öğrencileri;
  •      Ücret
o   Çalıştıkları süre boyunca asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak üzere aylık ücret verilmesi gerekmektedir.
o   Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının;
1.       20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30’undan,
2.       20’den az personel çalıştıran işyerlerinde %15’inden, aşağı ücret ödenemez.
  •      Vergi
o   Çalıştıkları süre boyunca asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak üzere aylık ücret vermesi gerekmektedir. Bu ücret üzerinden hiç bir vergi kesintisi yapılmayacaktır. (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25. Maddesi; Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.)

1 Ocak 2014 Çarşamba

Olağanüstü Performans

Hr.com’a ait Personal Excellence de yayınlanan John Shufeldt’in kaleme aldığı yazıdan bir bölümünü paylaşmak istiyorum.

Olağanüstü performans için 10 kritik unsur şöyle açıklanmış:
  1. İlk Adımı Atın. Theodore Roosevelt’in dediği gibi “Bir karar anında yapabileceğiniz en iyi şey doğru olanı yapmak, ondan sonraki en iyi şey yanlış yapmak ve yapabileceğiniz en kötü şey, hiçbir şey yapmamaktır”. Her proje, süreç veya yeni bir fikir ilk adımla başlar.

26 Aralık 2013 Perşembe

İK Belgelerinde Yeni Uygulama

01.01.2014 tarihinden itibaren Türk Ticaret Kanunun yeni düzenlemesiyle birlikte şirketler her türlü kağıt ve belgelerinde aşağıdaki bilgilere yer vermek zorunda;

 Ticaret Sicil Numaraları (mersis no),
 Ticaret ünvanı,
 Ticari işletmenin merkezi,
 İnternet adresi

Elbette TTK'nın bu uygulaması insan kaynakları uygulamalarını da yakından ilgilendiriyor. İnsan kaynakları uygulamaları açısından;